Zöldház

Az önkormányzat 1999. évben hozta létre a Szolnok, Karczag L. u. 2. sz. alatti „Zöld Ház” társasházat. A kulturális, oktatási, jóléti és sport célokat kiszolgáló ingatlan közös képviselői és ingatlankezelési feladatait a SZOLLAK Kft. látja el.

A létesítményben tulajdonosi jogkörrel felruházva helyet kapott a Hild V. Városi Könyvtár is.

A helyiségbérleti szerződéseket társaságunk köti a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek előírása szerint.

A létesítményben jelenlévő bérlők:

– AGAPÉ Gyülekezet Keresztény Egyesület

– Szanda-Terv Mérnöki Szolgáltató kft.

– Kondi Alapítvány

– Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

– Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja

– Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

– SZMJV Intézményszolgálata

Közös képviselői és ingatlankezelési feladatainkat jól képzett szakemberek közreműködésével végezzük a társasházi törvény és a számviteli törvények betartásával.

Megszervezzük a létesítmény 24 órás portaszolgálatát, gondoskodunk az épület és a hozzá tartozó udvar takarítási feladatainak elvégzéséről, parkfenntartásról.

A karbantartási és felújítási munkák szakszerű elvégzésével gondoskodunk az épület állagmegóvásáról.

Lehetőséget és helyet biztosítunk a különböző jóléti-, gyermek- és egészségmegőrző előadások és rendezvények megtartására.