Társasházak közös képviselete

A SZOLLAK Kft. 1994. óta foglalkozik társasházak közös képviseletével. A cég jelenleg 131 társasházat üzemeltetet, melyek mintegy 4200 lakás és 950 nem lakás tulajdont foglalnak magukba.

A társasházak üzemeltetése során minden év május 31. napjáig beszámoló közgyűlést tartunk, írásban és szóban beszámolunk a társasház előző évi gazdálkodásáról, illetve előterjesztjük a tárgyévi gazdálkodási tervet. A társasházak könyvelését szintén társaságunk végzi. Ehhez országosan is nagy számban használt, a számviteli törvényeknek és a társasházi törvény előírásainak mindenben megfelelő számítógépes programot használunk. A tárgyévi zárást követően a Kft. mérlegképes könyvelői elkészítik a társasház egyszerűsített mérleg beszámolóját és adóbevallását.

Társaságunk az üzemeltetési feladatok ellátásához megfelelő létszámmal és műszaki háttérrel rendelkezik, így a társasházban előforduló műszaki hibák feltárását és megoldását is gyorsan el tudjuk végeztetni. A javítási munkák lebonyolítását műszaki ellenőri végzettségű dolgozók bevonásával végezzük.

Közgyűlési határozat alapján végezzük a felújítási munkák előkészítését és bonyolítását. A kivitelezőt minden esetben legalább 3 árajánlat bekérése és a számvizsgáló bizottsággal történő egyeztetés után választjuk ki. Igény és lehetőség esetén a társasház felújítását érintő állami és önkormányzati pályázatok előkészítését is vállaljuk.

Az épület közös tulajdonú helyiségeiben keletkező hibákat társaságunknál munkaidőben személyesen, vagy telefonon lehet bejelenteni. Munkaidőn túl, illetve hétvégén rádiótelefonos műszaki ügyeletet biztosítunk, hogy az azonnali hibaelhárítást igénylő munkákat elvégeztethessük. Ezeket a munkákat vállalkozókkal végezteti cégünk, elszámolás a munka elvégzése és átvétele után, számla ellenében történik.

A tulajdonosok közös költség befizetése a társasház üzemeltetési számlájára történik átutalással, vagy a társasház által kibocsájtott csekken. A közös költség hátralékok behajtását a Kft. folyamatosan végzi, peres eljáráshoz jogi képviseletet biztosítunk.

Az épület takarítására társaságunk igény esetén vállalkozóval köt szerződést. Ebben rögzítjük a takarítási feladatokat és a vállalkozási díjat egyaránt. Társasházaknál a házfelügyelői, illetve háztakarítói feladatokat vállalkozók végzik, alkalmazottakat nem foglalkoztatunk.