Ravatalozó épület üzemeltetése

2008. január 01-től a SZOLLAK Kft. üzemeltetésébe került a Szolnok, Körösi út 2 szám alatt található ravatalozó. Ezzel egyidőben a közéleti sírkertek gondozásával is társaságunkat bízta meg Szolnok Város Polgármesteri Hivatala.

A ravatalozó üzemeltetésére a Kft. pályázatot írt ki. A ravatalozó üzemeltetési feladatait a pályázat nyertese, a Borostány-kert Bt. látja el. Cégünk feladata a ravatalozóval kapcsolatban így leszűkült a köztemetések intézésére a Polgármesteri Hivatal határozat alapján. Társaságunk a közel jövőben szeretné felújíttatni a ravatalozó épületét.

A közéleti sírkertek gondozási feladat a Szolnoki temetőkben található különböző háborús sírok, síremlékek, valamint Szolnok városához kötődő és városunkban eltemetett híres közéleti személyek sírjainak ápolását, gondozását foglalja magában.

FONTOSABB KÖZÉLETI SÍRHELYEK:

I. világháborús sírkert

II. világháborús csonkaoszlop

Chiovini Ferenc síremléke

Hild Viktor síremléke