Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése

A SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú bérleményeinek száma körülbelül 570. Az ingatlanok kezelésén és üzemeltetésén túl az önkormányzatot terhelő jogok és kötelezettségek képviseletét is ellátjuk.

Feladatainkat a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek betartásával végezzük.

A bérleti szerződést az önkormányzat köti, ezt követően társaságunk végzi:

– nem lakáscélú helyiség bérlőnek történő átadása, visszavétele;

– bérleti díj beszedése, hátralék behajtása, peresítés;

– bérlemények állagmegóvása, karbantartása.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvásáról gondoskodunk, az önkormányzattal előre egyeztetett felújítási munkákat elvégeztetjük.

Részt veszünk az ingatlanok pályázat útján történő bérbeadási, értékesítési feladataiban.

Évente két alkalommal bérlemény-ellenőrzést tartunk, megszervezzük az üres bérlemények őrzés-védését, igény esetén 24 órás őrzés-védést biztosítunk.

Bérlemény-ellenőrzésünk során a rendeltetésszerű használatot, valamint a helyiség tényleges használóját ellenőrizzük.