Önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetése

A SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. 1993. óta látja el az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, közszolgálati szálló és nem lakás célú bérlemények üzemeltetését. Jelenleg mintegy 1500 önkormányzati tulajdonú bérlakás teljes körű üzemeltetési, kezelési feladatait látja el jól képzett, hozzáértő munkatársak közreműködésével.

A feladatot a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek betartásával végezik:

– lakásbérleti szerződések megkötése
– lakások bérlő részére történő átadása, visszavétele
– bérleti díj beszedés, hátralékok behajtása, peresítés
– bérlemények állagmegóvása, karbantartása, üres lakások felújítása

Mindezek mellett a Kft. munkatársai gondoskodunk az önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvásáról, az épület közös helyiségeinek takarításáról, szükség esetén – akár pályázat útján is – az épület felújítási munkáinak elvégzéséről, az üres bérlemények őrzés-védelméről.

A cég évente egy alkalommal bérlemény-ellenőrzést tart, és részt veszt az üres lakások pályázati úton történő bérbeadási feladataiban. A Kft. a bérlemény-ellenőrzés során nagy figyelmet fordít a lakás rendeltetésszerű használatának betartatására és az albérletbe adások megszüntetésére.

A társasházak közös képviselőivel együttműködve törekszünk a házirendben foglaltak, valamint az együttélés szabályainak betartatására. Indokolt esetben a bérlőt felszólítjuk fentiek betartására, végső esetben kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását.

Társaságunk szorosan együttműködik az „Esély a díjhátralékosoknak” Közalapítvánnyal, melynek keretén belül a díjhátralékkal rendelkező szolnoki lakosok – rászorultság alapján – lehetőséget kapnak lakbér, közös költség, távfűtés és vízdíj hátralékuk rendezésére, önrész befizetésével.