Cég bemutatása

A Szolnoki Lakóépület Üzemeltető Kft.-t -a Szolnoki Ingatlankezelő Vállalat egyes tevékenységeinek jogutódjaként- 1993-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre. Miután a gazdasági társaság tevékenységi köre bővült, 2008. január 1-től a cég neve SZOLLAK Vagyonkezelő Kft-re változott.

A gazdasági társaságot az alapító azzal a céllal hozta létre, hogy biztosítsa Szolnokon 4500 önkormányzati tulajdonú lakás, és 800 nem lakás bérlemény üzemeltetési feladatait, azaz a számviteli ügyintézést és a tulajdonos felé a havonkénti elszámolás elkészítését.

A folyamatosan fejlődő cég tevékenységi köre elsőként a társasházak közös képviseletével és kezelési feladataival egészült ki. 1994 óta több mint 130 társasháznak végzi a könyvelését, adó- és egyéb bevallását, valamint az éves beszámolóinak elkészítését.

A bővülő feladatkör részeként rendszeresen a Kft. végzi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki felülvizsgálatát, a beruházási munkálatok tervezését, lebonyolítását és műszaki ellenőrzését.

Az önkormányzat megbízásából a SZOLLAK Kft. végzi a városi utak felújításának, a kerékpárutak építésének tervezési és műszaki ellenőrzési feladatait, de ellátja a koncessziós közműszolgáltatók építési beruházásainak műszaki ellenőrzését is.

A társaság tevékenységi köréhez tartozik a Vásárcsarnok és piacok, valamint a Ravatalozó üzemeltetése is, de a Kft. ellátja egyéb gazdálkodó szervezetek ügyviteli feladatait is.

A gazdasági társaság belvárosi telephelyei mintegy 420 négyzetméter, kellő infrastruktúrával felszerelt iroda és kiszolgáló létesítmény.

Társaság neve:     SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:     Szollak Kft.

Székhelye:     5000 Szolnok, Jókai út 3.

Cégbírósági nyilvántartási száma:     Cg. 16-09-002591

Képviseletre jogosult:     Andrási Imre ügyvezető igazgató

Számlavezető pénzintézet:     OTP Bank Rt.

Alapító Okirat időtartama:     határozatlan

Legfontosabb telefonszámaink:

Arany János út 2. Központ:     Tel.: (56) 510-438          Fax.: (56) 340-286

Jókai út 3. Házkezelőség:     Tel.: (56) 510-880

Ady Endre út 11. Vásárcsarnok:     Tel.: (56) 514-701

Kőrösi út 2. Ravatalozó:     Tel: (56) 210-598

Részletes elérhetőségi lehetőségeink az Ügyfélszolgálat, elérhetőségek menüpontban található.

A SZOLLAK Kft. főbb tevékenységi körei:

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása

Lakó- és nem lakó épület építése

Tetőfedés, tetőszerkezet építés

Vakolás

Egyéb befejező építési munkák

Épület építési projekt szervezése

Ingatlanügynöki tevékenység

Ingatlankezelés

Építészmérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Általános épülettakarítás

Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Egyéb építés

Épületüzemeltetés

Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Zöldterület kezelés

Ügyviteli feladatok keretében végzett tevékenységek:

Munkaügyi iratok nyilvántartása ki- és belépő dolgozók esetében

Bérszámfejtés a megbízó által készített jelenléti ív alapján

Egészségbiztosítási-, nyugdíjbiztosítási járulék nyilvántartásainak vezetése

Magánnyugdíj nyilvántartási és bevallási feladatok elvégzése

Költségvetési bevallás elvégzése

Főkönyvi könyvelés számítógépes nyilvántartása, rögzítése

Áfa nyilvántartási és bevallási feladatainak elvégzése

A főkönyv és a beszámoló alátámasztásához szükséges analitikus nyilvántartások vezetése

Éves beszámoló és bevallások elkészítése

Hitelkérelem, pályázati anyag és elszámolás előkészítése, elkészítése.